Stavebný a ťažobný priemysel

Kľúčovou výhodou pre toto odvetvie je zlepšenie plynulosti výroby, čo výrazne zvyšuje produktivitu. MasterMover zohráva dôležitú úlohu pri implementácií postupov, ako sú Kaizen, efektívna výroba, kanban, nepretržitý tok a Takt time. Tieto úsporné riešenia využívajú poprední svetoví výrobcovia, pričom im prinášajú výraznú návratnosť investícií.

Výhody pre stavebný priemysel

  • Zvýšená efektivita vďaka poloautomatickým výrobným linkám
  • Zníženie kapitálových výdavkov z dôvodu používania menšieho počtu vysokozdvižných vozíkov
  • Dodanie súčiastok a materiálov načas
  • Bezpečné manévrovanie s nákladom vo výrobných priestoroch s hustou premávkou
  • Eliminácia prestojov čakaním na vysokozdvižný vozík alebo mostový žeriav – vyškolený operátor dokáže sám presunúť náklad

Globálne správy MasterMover

Stavebný a ťažobný priemysel

Zariadenia na manipuláciu s materiálmi pre stavebný a ťažobný priemysel