Chemický priemysel

Chemický priemysel predstavuje mnoho rizík a jedným z nich je manuálna manipulácia. MasterMover poskytuje ťahače na presun nádob, kontajnerov, zariadení a rôznych nákladov na kolesách v sťažených pracovných podmienkach. Výkonné kompaktné zariadenia majú vynikajúci ťah, takže veľmi dobre pracujú na mokrej podlahe alebo šikmej ploche.

Výhody pre chemický priemysel

  • Bezpečné manévrovanie s nákladom vo výrobných priestoroch s hustou premávkou
  • Eliminácia prestojov čakaním na vysokozdvižný vozík alebo mostový žeriav – vyškolený operátor dokáže sám presunúť náklad
  • Ovládanie a lepšia manévrovateľnosť umožňujú bezpečnejšie presúvať ťažké a neštandardné náklady použitím menšej sily
  • Increase control when moving heavy and awkward loads
  • ATEX compliant and stainless-steel options are available

Globálne správy MasterMover

Chemický priemysel

Zariadenia na manipuláciu s nákladmi pre chemický priemysel