Automotive

Spoločnosť MasterMover už viac ako desať rokov spolupracuje s poprednými výrobcami v oblasti automobilového priemyslu. Či už ide o presun súčiastok hnacieho ústrojenstva na výrobnú linku alebo o presun lisovacieho nástroja po lisovni, s našou ponukou elektrických ťahačov získate flexibilitu, kontrolu a manévrovateľnosť, ktorú automobilové prostredie vyžaduje.

Výhody pre automobilový priemysel

  • Dodanie súčiastok a materiálov na výrobné linky načas
  • Nižšia závislosť od vysokozdvižných vozíkoch alebo elektrických ťahačoch, na ktorých sa jazdí
  • Výrazná eliminácia manuálnej manipulácie
  • Pomáha implementácii efektívnych výrobných procesov
  • Presné umiestnenie nákladu v prostredí s presným meraním
  • Umožňuje plynulosť počas všetkých štádií výrobného procesu (TAKT)

Globálne správy MasterMover

Automotive

Atomobilový priemysel a užitkové vozidlá | Ťahače pre automobilový priemysel