Power Steered

Dosah riadený motorom MasterMover umožňuje jedinému používateľovi tlačiť, ťahať a bez námahy manévrovať s bezdrôtovou technológiou bremená do 30 000 kg. Dosiahnite úplnú viditeľnosť pomocou diaľkového ovládania a plynulej a efektívnej manipulácie.


Najsilnejším elektrickým remorkérom pre chodcov, ktorý ponúka MasterMover, je PS3000 +, ktorý dokáže prenášať zaťaženie na kolieskach až do 30 000 kg.

  • Kompletné bezdrôtové ovládanie
  • AC hnací motor
  • Jednodotyková automatická hydraulika spojky

Režim s viacerými odkazmi umožňuje pripojenie viacerých elektrických remorkérov PS3000 + na prepravu záťaže nad 30 000 kg.

  • Kompletné bezdrôtové ovládanie
  • Viaceré stroje