MasterMover | Servis

Ako výrobca vášho zariadenia značky MasterMover sme tí najpovolanejší na jeho údržbu, aby sa zaistilo, že bude pracovať bezpečne a spoľahlivo.
Uvedomujeme si, že vaše zariadenie môže tvoriť integrálnu súčasť vašej prevádzky a že zamestnanci sa naň spoliehajú pri každodennom plnení svojich úloh. Preto spoločnosť MasterMover ponúka kompletný servis a možnosť pohotovostného servisu.
Máme tím regionálne lokalizovaných technikov, ktorí uskutočňujú bežný servis, revízie zariadení, ale riešia aj stavy núdzových opráv. Vyspelý riadiaci zákaznícky softvér a GPS vyhľadávanie zaistia, že na vašu požiadavku zareagujeme tak rýchlo, ako to len bude možné.

Servisné balíčky

Pravidelná údržba je kľúčom k stabilnej výkonnosti vášho zariadenia MasterMover. Preto ponúkame škálu plánovaných preventívnych programov údržby na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti vášho stroja.

Vaše pracovisko a úroveň používania zariadenia MasterMover budú ovplyvňovať požiadavky na jeho údržbu. Kontaktujte buď jedného z našich obchodných zástupcov, alebo regionálneho technika, aby ste zistili, ktorý balíček je pre vás najvhodnejší. 

Servis iných zariadení

Vedeli ste, že náš servis sa nevzťahuje len na zariadenia MasterMover? 

Zlúčte všetku vašu údržbu pod jedného poskytovateľa – postaráme sa, aby vaša prevádzka dobre fungovala.

Školenie operátorov s osvedčením

Školenie bezpečnosti a zdravia pri práci je jedným z najdôležitejších na dnešnom pracovnom trhu.

Vedeli ste? 

Ako výrobca zariadení MasterMover odporúčame opakovať školenie pre operátorov našich zariadení každé dva roky.

Originálne náhradné diely MasterMover

Naše súčiastky sú špeciálne vyrobené pre váš model MasterMover a poskytujú nadpriemernú kvalitu. Používaním originálnych dielov MasterMover sa zaistí, že vaše zariadenie bude naďalej spĺňať náročné normy, ktoré spĺňalo pri výrobe. Navyše, na každý originálny diel je po montáži 12-mesačná záruka.

Vyškolení technici, ktorí berú ohľad na bezpečnosť

Všetci naši regionálni technici prešli prísnym školiacim programom v závode, aby ste mohli dostať rýchlu a spoľahlivú údržbu či servis opráv na vaše zariadenie MasterMover. Pravidelne dostávajú aktuálne preškolenia na nové komponenty, postupy a zmeny dizajnu, aby mohli pri svojej servisnej návšteve optimalizovať výkon vášho zariadenia.