Textilný priemysel

MasterMover poskytuje zariadenia na presúvanie nákladu pre všetky spoločnosti, ktoré vyrábajú a manipulujú s textilnými materiálmi. Zariadenia sú kompaktné a výkonné, čím prispievajú k tvorbe moderného, bezpečného a efektívneho pracovného prostredia.

Výhody pre textilný priemysel

  • Eliminácia prestojov, keďže vyškolený operátor dokáže sám presunúť náklad
  • Lepšie využitie výrobného a skladového priestoru využívaním menších zariadení
  • Bezpečné manévrovanie s nákladom vo výrobných priestoroch s hustou premávkou
  • Ovládanie a lepšia manévrovateľnosť umožňujú bezpečnejšie presúvať ťažké a neštandardné náklady použitím menšej sily

Globálne správy MasterMover

Textilný priemysel

Zariadenia na manipuláciu s kobercami v textilnom priemysle