Sklo

MasterMover poskytuje ťahače na presun nákladu pre spoločnosti v sklárskom priemysle. Naše ťahače sa používajú namiesto manuálnej manipulácie špeciálne na kontrolovaný presun ťažkých regálov so sklom.

Výhody pre odvetvie sklárskej výroby

  • Eliminácia prestojov čakaním na vysokozdvižný vozík alebo mostový žeriav – vyškolený operátor dokáže sám presunúť náklad
  • Lepšie využitie výrobného a skladového priestoru využívaním menších zariadení
  • Bezpečné manévrovanie s nákladom vo výrobných priestoroch s hustou premávkou
  • Zníženie kapitálových výdavkov z dôvodu používania menšieho počtu vysokozdvižných vozíkov
  • Ovládanie a lepšia manévrovateľnosť umožňujú bezpečnejšie presúvať ťažké a neštandardné náklady použitím menšej sily

Globálne správy MasterMover

Sklo

Kontrolovaný presun ťažkých regálov so sklom | Sklo