Papier

MasterMover ponúka elektrické tlačné zariadenia ideálne na posúvanie veľkých valcov papiera, čím poskytuje značné výhody z hľadiska efektivity a bezpečnosti. S kompaktnými ťahačmi sa dobre pracuje v priestoroch s vysokou premávkou, pričom poskytujú vynikajúci výkon pri posúvaní ťažkých nákladov.

Výhody pre odvetvie výroby papiera

  • Výrazná eliminácia manuálnej manipulácie
  • Bezpečné manévrovanie s nákladom vo výrobných priestoroch s hustou premávkou
  • Eliminácia prestojov, keďže vyškolený operátor dokáže sám presunúť náklad
  • Lepšie využitie výrobného priestoru využívaním menších zariadení
  • Ovládanie a lepšia manévrovateľnosť umožňujú bezpečnejšie presúvať ťažké a neštandardné náklady použitím menšej sily

Globálne správy MasterMover

Papier

Elektrické tlačné zariadenia pre papierenský priemysel