MasterMover Globalne wiadomości

Rozładunek i załadunek ciężarówek – jak wykonać to poprawnie?

Rozładunek i załadunek ciężarówek – jak wykonać to poprawnie?

Intermodalny i multimodalny transport towarów, często odbywa się z wykorzystaniem samochodów ciężarowych. W przeciwieństwie do pociągów, samolotów czy statków mogą one dotrzeć bezpośrednio do miejsca, z którego jest ekspediowany towar.

Bez względu na to, czy jest to centrum logistyczne, przeładunkowe czy siedziba klienta, niezbędnymi częściami realizacji przewozu są załadunek i rozładunek. Dowiedz się, jak wykonać je poprawnie i bezpiecznie.

Z tego artykułu dowiesz się:

Czym jest załadunek, a czym rozładunek?

Załadunek i rozładunek stanowią stałe elementy procesu transportu towarów od klienta do miejsca docelowego. Zgodnie z definicją obowiązującą w logistyce, są to zadania realizowane przy przyjmowaniu lub ekspediowaniu towarów.

Są one realizowane z wykorzystaniem odpowiednich środków transportu wewnętrznego takich jak wózki widłowe oraz innych urządzeń przeładunkowych. Sposób realizacji tych zadań jest uwarunkowany trzema czynnikami:

  • rodzajem przewożonych towarów,
  • rodzajem środka transportu,
  • frontem przeładunkowym, czyli miejscem, w którym jest realizowany załadunek i wyładunek towarów ze środków transportu zewnętrznego za pomocą środków transportu wewnętrznego.

W praktyce, załadunek tira oznacza po prostu umieszczenie na naczepie skrzyń, palet lub innych form towarów w sposób, który gwarantuje optymalne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej i zachowanie bezpieczeństwa transportu. Natomiast rozładunek tira oznacza opróżnienie naczepy i przeniesienie towarów w wyznaczone miejsce.

Tir w magazynie

Jak zachować bezpieczeństwo podczas załadunku naczepy?

Załadunek towarów na naczepę wiąże się z koniecznością wykonania szeregu czynności, które mogą stwarzać ryzyko wypadku. Największym zagrożeniem jest przenoszenie ciężkich skrzyń czy palet za pomocą wózka widłowego i umieszczanie ich w naczepie.

Nieprawidłowo przenoszony ładunek może się zsunąć i doprowadzić do zranienia pracownika. Niestety nie istnieją ogólne przepisy BHP, które wskazywałyby właściwe postępowanie w takich sytuacjach. Najczęściej odpowiednie instrukcje konstruują poszczególne firmy i to one decydują, co znajdzie się w wytycznych.

Podstawę zachowania bezpieczeństwa stanowi zapoznanie się z pracą wózka widłowego, określenie potencjalnych zagrożeń oraz przeszkolenie pracownika obsługi na specjalnym kursie. Istotne jest też przed przystąpieniem do załadunku, sprawdzenie wnętrza naczepy, a następnie usunięcie z niej wszelkich pozostałości po poprzednich przewozach.

W strefie załadunku nie mogą przebywać osoby nieupoważnione, a pracownicy muszą być wyposażeni w środki ochrony osobistej. Niezbędne jest też zachowanie zdrowego rozsądku i realnej oceny sytuacji.

tir podczas jazdy nocą

Bezpieczeństwo podczas rozładunku – o czym pamiętać?

Jeśli planujesz rozładunek tira i chcesz, aby cały proces przebiegał bezpiecznie, musisz pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim upewnij się, że strefa, w której prowadzisz prace, jest wolna od ludzi i przeszkód. Następnie zadbaj o to, aby pojazd był ustawiony w położeniu postojowym lub neutralnym i włącz hamulec bezpieczeństwa.

Odłącz przyczepę od pojazdu holowniczego i opuść jej podwozie, jeśli została w takie wyposażona. Aby podczas rozładunku nie doszło do przemieszczenia się tira, zablokuj koła ciągnika i naczepy. Ostatnim zadaniem jest otwarcie wszystkich drzwi i schowków.

Załadunek tira wózkiem widłowym, jak również jego rozładunek wiążą się z określoną odpowiedzialnością. Jest ona uregulowana przepisami prawnymi, które obowiązują wtedy, gdy sporządzona pomiędzy stronami umowa, nie wskazuje inaczej.

Za załadunek towaru odpowiada wtedy nadawca, a za jego rozładunek – odbiorca. Jeśli kierowca tira jest jedynie pracownikiem firmy transportowej, zostaje z takiego obowiązku zwolniony.  Jest on natomiast częściowo odpowiedzialny za proces przeładunku na trasie, jako przedstawiciel przewoźnika. Do jego powinności należą nadzorowanie czynności ładunkowych i reagowanie, jeśli wykryje nieprawidłowości.

Załadunek i rozładunek wózkiem widłowym – kto za niego odpowiada?

Jednym z etapów przemieszczania ładunków pomiędzy naczepą a frontem przeładunkowym jest rozładunek lub załadunek wózkiem widłowym. Do obsługi tego urządzenia zawsze są potrzebne odpowiednie uprawnienia. Dlatego, jeśli firma przeładunkowa nie dysponuje dużą liczbą takich operatorów, może się zdarzyć, że nie będą oni obecni w chwili przyjazdu tira. Wówczas czas rozładunku czy załadunku znacznie się wydłuży.

Sposobem na rozwiązanie tego problemu jest wyposażenie w elektryczne holowniki Master Mover, które mogą być obsługiwane bez specjalnych uprawnień. Zaletą tych holowników jest też możliwość przemieszczenia całej naczepy w miejsce rozładunku, jeśli nie można do niego podjechać ciągnikiem.

« Powrót do sekcji prasowej