Back to all articles

Jak zapobiegać wypadkom w magazynie?

Wypadki przy pracy stanowią problem każdego pracodawcy bez względu na wielkość firmy czy profil realizowanych w niej zadań. Do uszkodzenia ciała może dojść w hali montażowej i w biurze, jeśli nie będą w nich przestrzegane przepisy BHP.

Miejscem szczególnie narażonym na takie zdarzenia jest jednak magazyn, w którym przeładowuje się towary i korzysta ze środków transportu wewnętrznego. Na czym polega zapobieganie wypadkom przy pracy w magazynach?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie są zagrożenia w miejscu pracy?

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszym półroczu 2022 roku zgłoszono 27900 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Czy jest to dużo czy mało w odniesieniu do milionów zatrudnionych?

Z pewnością każdy wypadek, bez względu na rodzaj uszkodzenia ciała i wynikające z niego konsekwencje, jest poważnym problemem, którego można uniknąć. Nawet drobny uraz często ma długoterminowe skutki zdrowotne. Jednocześnie przyczynia się do absencji w pracy, co naraża na straty materialne zarówno pracodawcę, jak i poszkodowanego pracownika.

VNA (Very narrow aisle) truck in a warehouse

Czynniki odpowiedzialne za wypadki przy pracy

Jak pokazują statystyki, istnieją dwa główne powody większości wypadków przy pracy. Jednym z nich jest czynnik ludzki, czyli postępowanie człowieka wynikające z różnych przyczyn, a prowadzące do przykrych konsekwencji. Mają na to wpływ między innymi:

 • niewiedza pracownika wynikająca np. z braku odpowiedniego przeszkolenia,
 • ignorowanie przepisów BHP, w tym instruktażu stanowiskowego,
 • praca pod presją czasu,
 • praca w nadgodzinach, która obniża koncentrację,
 • ryzykanctwo, nieprzemyślane działanie,
 • niestosowanie środków ochrony osobistej,
 • ignorowanie zauważalnych usterek czy uszkodzeń sprzętu i wyposażenia,
 • przystępowanie do pracy w złym stanie zdrowia, po używkach czy alkoholu
 • nieporządek na stanowisku pracy.

Niektóre z nich są wynikiem brawury czy braku umiejętności realnej oceny własnych możliwości, z ogólnym założeniem w stylu: „nie może się nie udać”. Drugie wynikają ze świadomego łamania zasad BHP, takich jak zakaz pracy z uszkodzonym sprzętem czy poruszania się w strefach przeznaczonych dla wózków widłowych.

Poza czynnikiem ludzkim za wypadki przy pracy odpowiadają też stan techniczny wyposażenia i niewłaściwa organizacja pracy. Typowymi sytuacjami są brak wyznaczonych stref dla wózków widłowych, systematycznej konserwacji sprzętu czy zgłaszania uszkodzeń regałów. Istotnym elementem bezpieczeństwa, który pozwala na zapobieganie urazom i wypadkom, jest wewnętrzna organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rodzaje wypadków przy pracy w magazynach

Do typowych wypadków, do których dochodzi w magazynach zaliczają się:

 • uderzenia przedmiotami spadającymi z wysokości,
 • poślizgnięcia się na mokrej, brudnej, zapiaszczonej powierzchni,
 • potknięcia o zapomniane, nieoznaczone przedmioty,
 • kolizje z wózkami widłowymi (pieszych i innych wózków),
 • przygniecenia przewróconymi regałami,
 • skaleczenia, zranienia o ostre krawędzie półek, ram i innych elementów regałów,
 • urazy spowodowane ręcznym przenoszeniem ciężkich przedmiotów.

Storage racking in a warehouse

Jakie warunki powinno spełniać bezpieczne miejsce pracy?

Zapobieganie wypadkom w pracy wymaga przede wszystkim odpowiedniej profilaktyki. Pierwszym krokiem zawsze powinno być przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy oraz ogólnie dla całego magazynu.

Następnie, korzystając z uzyskanych informacji, pracodawca powinien wprowadzić zmiany czy usprawnienia, które wyeliminują czynniki ryzyka. Jeśli nie jest to możliwe, powinien on jak najlepiej przygotować pracownika do zagrożeń, z jakimi ten może się spotkać podczas pracy. Polega to na:

 • przeszkoleniu ogólnym i stanowiskowym,
 • zapewnieniu środków ochrony osobistej,
 • systematycznej kontroli przestrzegania zasad BHP przez pracownika, włącznie z wyciąganiem konsekwencji w przypadku ich złamania.

Jeśli chodzi o warunki techniczne w obiekcie, zapobieganie wypadkom przy pracy wymaga nie tylko utrzymania porządku. Niezbędne jest stosowanie systemów pomocniczych, takich jak antypoślizgowe podłogi, odpowiednio szerokie podjazdy, wyraźne oznakowanie stref dla wózków widłowych czy innych przeszkód terenowych.

Jak zapobiegać wypadkom podczas pracy w magazynie?

Uniknięcie wypadku jest możliwe w większości sytuacji, w których do zdarzenia dochodzi z winy człowieka lub uszkodzonego sprzętu. Dlatego priorytetowe powinno być odpowiednie przeszkolenie pracowników, a także bardzo rygorystyczne przestrzeganie zasad kontroli technicznej wyposażenia, przeglądów i konserwacji.

Warto też wprowadzić zmiany w organizacji pracy i wyposażeniu. Przykładem może być zastąpienie tradycyjnych widlaków elektrycznymi holownikami transportowymi produkowanymi przez firmę MasterMover. Holowniki doskonale radzą sobie z ciężkimi ładunkami w ciasnych przestrzeniach oraz na nierównych powierzchniach.

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach i usługach lub potrzebujesz wsparcia? Wypełnij poniższy formularz, aby wysłać zapytanie.