Back to all articles

Czym jest transport wewnętrzny?

Sprawny przepływ towarów w obrębie przedsiębiorstwa ma ogromne znaczenie dla realizacji procesów logistycznych. Podnosi wydajność, poprawia terminowość, zapewnia bezpieczeństwo i daje przewagę konkurencyjną. Sprawdź, czym jest transport wewnętrzny i jakie są jego rodzaje oraz zadania.

Spis treści:

Transport wewnętrzny – czym jest i na czym polega?

Transport wewnętrzny (inaczej wewnątrzzakładowy lub bliski) to działania z zakresu logistyki, których celem jest przemieszczenie towarów bądź osób w obrębie jednego przedsiębiorstwa.

Do przewozu wykorzystuje się odpowiednie środki transportu wewnętrznego, które powinny być dostosowane do charakterystyki danego przedsiębiorstwa i przemieszczanych towarów. Ważne, aby dostarczyć ładunki w pożądane miejsce w najkrótszym czasie, z zachowaniem bezpieczeństwa i przy optymalizacji kosztów.

Transport wewnętrzny to jeden z głównych obszarów działalności przedsiębiorstwa niezależnie od jego charakteru. Towary wymagają sprawnego przemieszczania zarówno podczas procesów produkcyjnych, jak również magazynowania i składowania towarów.

Może Cię zainteresować: Środki transportu wewnętrznego w magazynach – czym są i co warto wiedzieć?

Rodzaje transportu wewnętrznego

Ze względu na funkcję, jaką pełni transport wewnątrzzakładowy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i magazynach, wyróżnia się:

 • transport składowo-magazynowy,
 • transport produkcyjny:
  • transport międzywydziałowy,
  • transport wewnątrz wydziałowy:
   • stanowiskowy,
   • międzystanowiskowy.

Transport składowo-magazynowy

Transport składowo-magazynowy polega na przemieszczaniu ładunków w związku z rozładunkiem i załadunkiem towaru, a także umieszczaniem dostaw w strefach składowania.

Do transportu składowo-magazynowego przeznaczone są holowniki elektryczne MasterMover. Urządzenia doskonale sprawdzają się do sprawnego przemieszczania ładunków o znacznej masie (30  000 kg i więcej), a także o niestandardowych gabarytach oraz kształtach.

Znakomite właściwości skrętne, elastyczność i pełna kontrola otoczenia pozwalają na transportowanie towarów nawet w ciasnych ciągach komunikacyjnych. Przy tym holowniki zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa, zarówno dla transportowanych ładunków, jak i operatora oraz otoczenia.

Warto podkreślić, że ciągniki przemysłowe ograniczają ręczną obsługę, poprawiając warunki pracy. Do ich obsługi nie są wymagane specjalne uprawnienia, co eliminuje przestoje związane z koniecznością oczekiwania na licencjonowanego operatora. Wpływa to pozytywnie na poprawę wydajności procesów produkcyjnych i magazynowych. To z kolei poprawia terminowość realizacji zadań, oszczędza czas i ogranicza koszty operacyjne.

Transport produkcyjny

Transport produkcyjny to przemieszczanie ładunków, które odbywa się trakcie procesu wytwórczego w przedsiębiorstwie. Umożliwia dostarczanie surowców, części lub podzespołów w wyznaczone miejsca, co ma na celu zapewnienie ciągłości produkcji.

Transport produkcyjny dzieli się dodatkowo na:

 • transport międzywydziałowy – dotyczy przemieszczania ładunków, które odbywa się między różnymi wydziałami wewnątrz danego przedsiębiorstwa, np. wieloma magazynami, halami produkcyjnymi czy placami składowymi,
 • transport wewnątrzwydziałowy – obsługuje proces technologiczny, który ma miejsce w jednym pomieszczeniu lub hali produkcyjnej, a w jego ramach wyróżnia się:
  • transport stanowiskowy – dotyczy operacji transportowych na tym samym stanowisku roboczym,
  • transport międzystanowiskowy – polega na przemieszczaniu towarów pomiędzy kolejnymi stanowiskami produkcyjnymi.

Jakie zadanie realizujemy podczas transportu wewnętrznego?

Głównym zadaniem transportu wewnętrznego jest przemieszczanie towarów w obrębie terenu jednego zakładu podczas procesów wytwórczych lub magazynowania. W zależności od rodzaju przewozu realizowane są określone zadania transportowe:

 • transport składowo-magazynowy obsługuje przyjęcia oraz wysyłki towarów, a także ich składowanie w magazynach,
 • transport produkcyjny dotyczy procesu wytwórczego i przenoszenia produktów końcowych oraz półfabrykatów,
 • transport międzywydziałowy obejmuje przemieszczanie ładunków między np. działem magazynowania i produkcji lub między samymi działami produkcji,
 • transport wewnątrzwydziałowy obsługuje proces produkcyjny wewnątrz poszczególnych hal produkcyjnych,
 • transport międzystanowiskowy dotyczy przemieszczania materiałów, np. półfabrykatów, pomiędzy kolejnymi stanowiskami produkcyjnymi, z pominięciem operacji magazynowych,
 • transport stanowiskowy dotyczy czynności manipulacyjnych wykonywanych przed i po zakończeniu procesu obróbki na stanowisku produkcyjnym, przenoszenie przedmiotów czy wkładanie ich do zasobników.

Jakie są środki transportu wewnętrznego?

Urządzenia transportu wewnętrznego służą do przemieszczania ładunków w ramach działań logistycznych w jednym przedsiębiorstwie. Ich zadaniem jest przenoszenie pionowe lub poziome towarów.

Zastosowane środki transportu wewnętrznego mają wpływ na wydajność i jakość procesów produkcyjnych i magazynowych. Urządzenia obejmują różnorodną gamę narzędzi, pojazdów i maszyn. Powszechnie wykorzystywane są na przykład wózki widłowe lub nowoczesne ciągniki przemysłowe.

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach i usługach lub potrzebujesz wsparcia? Wypełnij poniższy formularz, aby wysłać zapytanie.