ATEX

MasterMover jest w stanie modyfikować wszystkie istniejące holowniki elektryczne ze stali nierdzewnej z gamy MasterTug lub projektować nowe holowniki, do działania w strefach 1 i 2 (gazowe środowiska wybuchowe) oraz strefach 21 i 22 (środowiska wybuchowe w proszku lub pyle), aby spełniały standardy ATEX i IECEx.Proces konwersji EX eliminuje ryzyko wyładowania łukowego i iskrzenia w silnikach, hamulcach, elektrykach i innych elementach holownika elektrycznego oraz eliminuje ryzyko samozapłonu palnych rozpuszczalników i cząstek pyłu w środowisku operacyjnym.


MasterMover jest w stanie modyfikować wszystkie istniejące holowniki terenowe lub projektować nowe, aby działały w strefach 1 i 2 oraz strefach 21 i 22 w celu spełnienia standardów ATEX i IECEx.

MasterMover jest w stanie modyfikować wszystkie istniejące holowniki ze stali nierdzewnej MasterTug lub projektować nowe, do działania w strefach 1 i 2 oraz strefach 21 i 22 w celu spełnienia standardów ATEX i IECEx.

MasterMover jest w stanie modyfikować wszystkie istniejące holowniki MasterTug lub projektować nowe, aby działały w strefach 1 i 2 oraz 21 i 22 w celu spełnienia standardów ATEX i IECEx.