MasterMover Küresel Haberler

MasterMover ‘MultiLink’ Teknolojisi Nedir?

MasterMover ‘MultiLink’ Teknolojisi Nedir?

MultiLink teknolojimiz, iki veya daha fazla elektrikli çekiciyi kablosuz olarak birbirine bağlayarak uzun, hantal ve ağır yüklerin senkronize olarak hareket ettirilmesini mümkün kılan, makineden makineye kablosuz bir iletişim teknolojisidir.

Mühendislerimizin geliştirip patentini aldığı, tek bir operatörün bir makineler “ağını” kontrol etmesine olanak tanıyan bu sisteme “MultiLink” diyoruz.

MultiLink, ekstrem ağırlık ve boyuttaki yüklerin hareketini daha güvenli ve daha basit hale getirmek için tasarlanmıştır. Makinelerimiz, yüz ton ve üzeri ağırlıktaki, hassasiyet ve özen gerektiren ekipmanları taşır. Müşterilerimiz, doğru ekipmana yatırım yaparak, standart dışı, uygunsuz ekipman ve taşıma süreçlerinden kaynaklanan hasar riskini en aza indiririr.

MultiLink, 360 derece dönme, yan ve ileri/geri hareket ile makinelerimizin kolay bir şekilde manevra yapmasına olanak tanıyarak operatörlerin yükleri güvenli bir şekilde taşımasını sağlar.

MultiLink Teknolojisi Ne İçin Kullanılır?

Bir uçak kanadı veya rüzgar türbini kanadı gibi uzun, hantal, pahalı ve özellikle de ağır bir yükünüz olduğunu varsayalım. MultiLink teknolojisini kullanarak iki makineyi yükün her iki ucuna da yerleştirebilirsiniz.

Bu iki makine birbirlerine senkronize halde çalışır ve uzaktan kumanda kullanan bir operatör tarafından kontrol edilir. Böylece, operatör uzakta, geniş bir görüş alanına sahip olarak yükü güvenli ve kontrollü bir şekilde hareket ettirir.

MultiLink teknolojisi, devasa yükleri taşımak için yalnızca bir operatörün gerekli olduğu anlamına gelir, bu da insan gücünü azaltır ve çalışma verimliliğini artırır. Opsiyonel bir güvenlik özelliği olarak, ikinci bir operatör gözlemci sıfatıyla bir ‘acil durdurma butonu’ sayesinde gerekli durumlarda sistemi durdurabilir.

Birden fazla elektrikli çekici sisteme herhangi bir anda bağlanabilir. Böylece büyük profilli yükler, istenilen ve uygun olan noktalara yerleştirilecek akülü çekiciler sayesinde tek bir operatör tarafından kontrol edilir.

MultiLink, modüler ve ölçeklenebilir bir sistem sağlar. Yükünüzün boyutu ve ağırlığı arttıkça sisteme bir ünite ekleyebilirsiniz. 

Hareket Özgürlüğü

MultiLink teknolojisi, iki veya daha fazla elektrikli çekicinin birleşimi sayesinde operatöre, o an, hangi yükü, nasıl taşımak istediğine göre bir hareket serbestisi sunar.

Örneğin, bir uçak kanadını ele alalım. Tek bir elektrikli çekici ile bu yükü hareket ettirmek istediğinizde çekici bir kamyondan çok da farklı bir manevra kabiliyetine sahip olamazsınız. Öte yandan, birlikte çalışabilen birden fazla elektrikli çekici ile operatör istediği herhangi bir yönde hareket sağlama özgürlüğüne sahiptir. 

Geleneksel makineler sabit tekerlekler etrafında dönerken, MultiLink makinelerimizde sabit tekerlek yoktur. Bu da ileri, geri, yanlara doğru hareket, makinenin kendi ekseni veya sahada belirlenmiş herhangi bir nokta etrafında dönmesi gibi çeşitli hareketlerin mümkün olduğu anlamına gelir.

En Ağır Yükleri Taşımak için Kombine Performans

Makinelerimiz birleştirilerek 100 tonun üzerinde taşıma yapabilecek kapasiteye çıkarılabilir. Daha ağır yükler için daha fazla makine ünitesi eklenebilir.

%7 yuvarlanma direncine sahip tipik çalışma koşulları baz alındığında PS3000+ modelimiz tek başına 30 tona kadar taşıyabilirken; birleştirilmiş dört PS3000+ makinesi 100 tonun üzerinde hareket ettirilebilir.

SmartCoupling

MultiLink’te bulunan diğer bir teknolojik gelişme ise SmartCoupling’imizdir.

Yük üzerindeki her bir bağlantı yeri, elektrikli çekicinin bağlandığında okuduğu bir sensör içerir. Böylece çekici, yük üzerindeki konumunu algılayabilir. Sistemdeki her bir elektrikli çekici, herhangi bir yazılım değişikliğine gerek kalmadan herhangi bir bağlantı noktasında kullanılabilir.

Makinenin yük üzerindeki konumunu algılaması önemlidir; bu, her bir elektrikli çekicinin hassas ve koordineli hareket sağlamak için doğru ‘yönlendirme matematiğini’ kullanmasına izin verir.

Örneğin, bir uçak kanadını döndürmek için yükün ortasına yerleştirilmiş bir elektrikli çekicinin, uçta konumlandırılmış bir çekiciden çok daha yavaş hareket etmesi gerekir. Doğru direksiyon matematiğinin uygulanmaması, makinenin, kaplin veya yükün kendisinin zarar görmesi riskini taşır. SmartCoupling, her makinenin yüke göre kendi konumunu anlamasını ve daha büyük bir hareketin parçası olarak senkronize iken bağımsız hareket edebilmesini sağlar.

Çeşitli Operasyonlar için Esneklik

MultiLink sisteminin diğer bir faydası da bağımsız birimlerin gruptan ayrı olarak kullanılabilmesidir.

Dört PS3000+ elektrikli çekici birlikte çalışırken 100 tonluk bir yükü taşıyabilir. Ancak, 15 tonluk bir yükü taşımanız gerekiyorsa bu görev için tek bir çekici kullanabilirsiniz.

Bu, tek bir amaç için tasarlanmış malzeme taşıma çözümlerine göre bir avantaj sunar ve akülü çekicinizden yatırım getirisi elde edilmesine yardımcı olur.

Devamlı Yedek Ekipman

Yine, tek amaçlı malzeme taşıma çözümleriyle karşılaştırıldığında elektrikli çekiciler, arıza yönetimi ve bakım açısından çok daha fazla avantaj sunar.

Tek amaçlı geleneksel bir sistem başarısız olursa tüm üretim gecikir ve hareket mümkün olmaz. MultiLink sisteminde bir makinede mekanik bir sorun yaşanırsa basit bir şekilde alternatif bir ünite ile değiştirilebilir.

Bu, gecikmeleri ve arıza süresini en aza indirir ve üretim sürecinizi daha sağlam hale getirir.

Hangi MasterMover Makineleri MultiLink Teknolojisini Kullanıyor?

PowerSteered ürün grubumuz MultiLink teknolojisi seçeneğiyle birlikte gelir:

PS800+ – PS800+, daha hafif yükler için daha küçük ve daha kompakt bir çözüm sunarak, tek bir makine ile 8.000 kg’a kadar olan tekerleklerdeki yükleri taşıyabilir.

PS3000+ – PS3000+, tek bir makine ile 30.000 kg’a kadar yükleri hareket ettirme kapasitesine sahiptir.

MultiLink Benim İçin Uygun mu?

İnsan gücünü azaltıp güvenlik ve verimliliği artırırken; uzun, hantal ve ağır yükleri taşımak istiyorsanız, MultiLink özellikli PowerSteered serisi sizin için idealdir.

Aynı zamanda geleneksel taşıma yöntemlerine nazaran daha avantajlı ve daha esnek bir yük taşıma operasyonu sunar.

Bunun sizin için doğru çözüm olup olmadığını öğrenmek için bugün ekibimizden biriyle konuşun.

« Haberler bölümüne dönün