Zdravotnictví

Bezpečnostní rámy, vozíky s prádlem, odpadkové koše, vozíky s jídlem a postele – to je jen několik příkladů použití, která se nabízejí v nemocničním prostředí. Společnost MasterMover nabízí standardní řadu zařízení výhradně pro nemocniční využití. Máme specializovaný tým pro využití našich zařízení ve zdravotnictví, který vám nabídne to nejlepší řešení s přidanou hodnotou.

Přínosy pro zdravotnictví

  • Výrazná eliminace ruční manipulace
  • Přesun několika do sebe zasunutých transportních klecí
  • Dodržování zásad ochrany zdraví a bezpečnosti při práci
  • Zvyšte produktivitu práce
  • Zvyšte efektivitu
  • Jednotné řešení manipulační techniky ve zdravotnictví

Globální novinky MasterMover

Zdravotnictví

Bateriově poháněné zařízení | Zdravotnictví