Sklářský průmysl

Společnost MasterMover poskytuje elektrická zařízení k přesunu nákladů pro společnosti působící ve sklářském průmyslu. Naše zařízení jsou používána konkrétně pro kontrolovaný přesun těžkých přepravníků se sklem a běžně nahrazují ruční manipulaci.

Přínosy pro sklářský průmysl

  • Už žádné čekání na vysokozdvižné vozíky nebo mostový jeřáb, můžete využít jakéhokoliv vyškoleného technika obsluhy a snížit tak prostoje!
  • Malé rozměry stroje umožňují lepší využití výrobních a skladových prostor
  • Bezpečná manipulace s břemeny v přetížených výrobních prostorách
  • Můžete používat méně vysokozdvižných vozíků a snížit tak své investiční náklady
  • Snadné ovládání a lepší manévrovatelnost umožňuje bezpečnou manipulaci s těžkými a nestandardními břemeny za využití menšího množství pracovní síly

Globální novinky MasterMover

Sklářský průmysl

Kontrolovaný přesun těžkých regálů se sklem | Sklářský průmysl