Stavební a těžební průmysl

Klíčovým přínosem pro toto odvětví je zlepšení výrobního toku díky výraznému zvýšení produktivity. Společnost MasterMover poskytuje nezbytná řešení při zavádění různých postupů, např. Kaizen, systému štíhlé výroby, systému kanban, průběžného toku a systému Takt time. Přední světoví výrobci používají tato úsporná řešení, která podstatně zrychlují návratnost jejich investice.

Přínosy pro stavební průmysl

  • Vyšší efektivita díky poloautomatickým montážním linkám
  • Můžete používat méně vysokozdvižných vozíků a snížit tak své investiční náklady
  • Dodání materiálů a komponentů do výrobních linek Just In Time (JIT)
  • Bezpečná manipulace s břemeny v přetížených výrobních prostorách
  • Už žádné čekání na vysokozdvižné vozíky nebo mostový jeřáb, můžete využít jakéhokoliv vyškoleného technika obsluhy a snížit tak prostoje!

Globální novinky MasterMover

Stavební a těžební průmysl

Řešení pro manipulaci s materiálem ve Stavebním a těžebním průmyslu