Stavba lodí

Společnost MasterMover poskytuje řešení k přesouvání nákladů pro všechny společnosti zabývající se stavbou lodí. Naše řada zařízení poskytuje řešení pro přesouvání malých vozíků, ale i celých luxusních motorových jachet různými fázemi montážního procesu. Kompaktní jednotky velmi dobře fungují v rušném provozu a poskytují výjimečnou kontrolu nad těžkými náklady.

Přínosy pro odvětví stavby lodí

  • Výrazná eliminace ruční manipulace
  • Bezpečná manipulace s břemeny v přetížených výrobních prostorách
  • Vyšší efektivita díky poloautomatickým montážním linkám
  • Už žádné čekání na vysokozdvižné vozíky nebo mostový jeřáb, můžete využít jakéhokoliv vyškoleného technika obsluhy a snížit tak prostoje!
  • Můžete používat méně vysokozdvižných vozíků a snížit tak své investiční náklady
  • Malé rozměry stroje umožňují lepší využití výrobního prostoru
  • Snadné ovládání a lepší manévrovatelnost umožňuje bezpečnou manipulaci s těžkými a nestandardními břemeny za využití menšího množství pracovní síly

Globální novinky MasterMover

Stavba lodí

Stavba lodí | Řešení pro přesun nákladů v lodním a montážním průmyslu