Výroba a montáž

MasterMover poskytuje elektrické ťahače pre všetky výrobné spoločnosti. V tomto odvetví treba pokryť najrôznejšie požiadavky od presunu malého vozíka po presun celej výrobnej linky. Počas 20 rokov sme dodali naše zariadenia do tých najnáročnejších podmienok. Uvedené odvetvia sú len malým výberom riešení a výhod, ktoré sme poskytli.

Výhody pre odvetvie výroby a montáže

  • Výrazná eliminácia manuálnej manipulácie
  • Dodanie súčiastok a materiálov načas
  • Bezpečné manévrovanie s nákladom vo výrobných priestoroch s hustou premávkou
  • Zvýšená efektivita vďaka poloautomatickým výrobným linkám
  • Eliminácia prestojov čakaním na vysokozdvižný vozík alebo mostový žeriav – vyškolený operátor dokáže sám presunúť náklad
  • Zníženie kapitálových výdavkov z dôvodu používania menšieho počtu vysokozdvižných vozíkov
  • Lepšie využitie výrobného a skladového priestoru využívaním menších zariadení
  • Ovládanie a lepšia manévrovateľnosť umožňujú bezpečnejšie presúvať ťažké a neštandardné náklady použitím menšej sily

Globálne správy MasterMover

Výroba a montáž

Ručně vedené ťahače pre Výrobu a montáž