Stavební a těžební průmysl

Řešení pro manipulaci s materiálem ve Stavebním a těžebním průmyslu

Klíčovým přínosem pro toto odvětví je zlepšení výrobního toku díky výraznému zvýšení produktivity. Společnost MasterMover poskytuje nezbytná řešení při zavádění různých postupů, např. Kaizen, systému štíhlé výroby, systému kanban, průběžného toku a systému Takt time. Přední světoví výrobci používají tato úsporná řešení, která podstatně zrychlují návratnost jejich investice.

Con  min   agr

Přínosy pro stavební průmysl

  • Vyšší efektivita díky poloautomatickým montážním linkám
  • Můžete používat méně vysokozdvižných vozíků a snížit tak své investiční náklady
  • Výrazná eliminace ruční manipulace
  • Dodání materiálů a komponentů do výrobních linek Just In Time (JIT)
  • Bezpečná manipulace s břemeny v přetížených výrobních prostorách
  • Už žádné čekání na vysokozdvižné vozíky nebo mostový jeřáb, můžete využít jakéhokoliv vyškoleného technika obsluhy a snížit tak prostoje!
  • Malé rozměry stroje umožňují lepší využití výrobních a skladových prostor
  • Snadné ovládání a lepší manévrovatelnost umožňuje bezpečnou manipulaci s těžkými a nestandardními břemeny za využití menšího množství pracovní síly
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.